Hopp til innholdet

Personvernerklæring for mountainsnow

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan mountainsnow.ski samler inn og behandler personopplysninger. Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg når du bruker tjenesten vår, og vi sikrer at personopplysningene dine behandles i samsvar med gjeldende personvernlover.

Informasjon vi samler inn

For å kunne sende deg nyhetsbrev trenger vi:

  • Ditt navn
  • Din epostadresse

Hvordan vi bruker informasjonen

Vi bruker informasjonen kun for følgende formål:

  • Å sende deg nyhetsbrev og oppdateringer fra mountainsnow.ski
  • Å forbedre tjenesten vår basert på tilbakemelding og statistikk

Lagring av informasjon

Dine personopplysninger lagres kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre lovgivningen krever lengre oppbevaring.

Deling av informasjon

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er juridisk forpliktet til det.

Dine rettigheter

  • Rett til innsyn: Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg.
  • Rett til retting: Du har rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert om deg.
  • Rett til sletting: Du kan be oss slette opplysningene vi har registrert om deg. Vi vil etterkomme forespørselen med mindre det er spesifikke grunner til ikke å gjøre det, som for eksempel lovkrav.
  • Rett til å klage: Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke er i tråd med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Sikkerhet

Vi har iverksatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene dine behandles konfidensielt og sikkert.

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Ved vesentlige endringer vil vi informere om dette på nettsiden vår eller via e-post.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål angående vår personvernerklæring eller behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på:

  • E-post: post@mountainsnow.ski
  • Adresse: Mountainsnow AS, Strandagata 13, 4790 Lillesand